Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 424 – 425

Chương 424: Giáo huấn

Giới Luật Viện, danh như ý nghĩa, chủ yếu quản lý thư viện học sinh nhóm kỷ luật, trốn học, đến muộn sớm lùi, đánh lộn đánh lạo, thi cử gian lận đợi một chút hết thảy vi phạm viện quy sự Giới Luật Viện đều có quyền có nghĩa vụ hỏi đến.

Read more…

Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 423

Chương 423: Định tính

Na Nhân khuôn mặt trào phúng, dùng sứt sẹo Hán ngữ nói: “Các ngươi sở nhân liền yêu cấp nhân khấu chụp mũ, ta chẳng qua ăn ngay nói thật các ngươi nhược được tượng cừu con, các ngươi liền thẹn quá hóa giận xấu hổ ta, như vậy nhiều nhân đánh ta một cái, đánh không lại cũng liền thôi, thế nhưng còn tìm đại nhân, so cừu nhãi con đều không bằng.”

Read more…

Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 420 – 422

Chương 420: Trao đổi

Mai phó sơn trưởng cũng đoán ra Lê Bảo Lộ là bị nhân hố, nhưng Lê Bảo Lộ chỉ là nhất nữ tiên sinh, ai hội thỉnh một vị đại nho cùng một cái thượng thư ra mặt liền vì cấp nàng tự tìm phiền phức?

Read more…

Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 414 – 417

Chương 414: Cố hầu gia bi thương

Xuân Huy Viện trong cùng sở hữu năm vị họa nghệ lão sư, tất cả Thanh Khê Thư Viện chỉ có bọn hắn là toàn chức họa nghệ lão sư, cơ hồ phụ trách nam viện nữ viện sở hữu lớp họa nghệ khóa.

Read more…

Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 404 – 408

Chương 404: Uống dấm

Cố Phủ hạ nhân thiếu, là không thể một mình làm hảo một trận tiệc cưới, cho nên Lê Bảo Lộ liền từ Tần phủ trong mượn mấy cái bà tử nha đầu tới giúp đỡ, lại đem rượu tịch bao bên ngoài cấp tửu lầu, bọn hắn chỉ quản đón đưa khách nhân liền đi.

Read more…