Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 160 – 166

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 160 – 166

Chương 160: Lựa chọn

Tuy rằng đại quân lương thảo xem tựa như không nhiều, nhưng buổi tối tiệc rượu như cũ làm được rất thịnh soạn, trời còn chưa có tối, chủ trướng phía trước trên đất trống liền đáp hảo cái đài, trên đài là hai cái chỗ ngồi, mà dưới đài hai bên trái phải cũng bày lên chiếu cùng bàn thấp.

Lần này, Triệu Hàm Chương vị trí bị an bài tại tối cuối.

Liền là cấp tiên sinh lại có hàm dưỡng, lúc này cũng không từ sầm mặt lại, Triệu Hàm Chương lại là trên mặt cười tít mắt, còn có rảnh an ủi cấp tiên sinh, “Cái này vị trí vừa lúc, chúng ta chính là tới mò cá, chỉ nghe bọn hắn sắp xếp như thế nào liền hảo.”

Cấp tiên sinh sắc mặt này mới hơi chút tốt chuyển, nhưng vẫn là nhẫn không được hồi một câu, “Như bọn hắn nhường chúng ta làm quân tiên phong đi chịu chết đâu?”

Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói: “Kia cũng muốn bọn hắn có này lá gan a.”

Đều xem thường nàng là cái nữ nhân, được nhiều đại gan mới dám đem quân tiên phong vị trí trọng yếu như vậy cấp nàng?

Cấp tiên sinh nhất tưởng cũng là, liền là bọn hắn gia nữ lang có bản lĩnh này, cũng muốn bọn hắn tin tưởng a, quân tiên phong nhất tan vỡ, toàn quân hỏng mất, bọn hắn chỉ sợ không dám đem như vậy đại trọng trách phóng tại bọn hắn gia nữ lang trên người.

Không biết vì sao, cấp tiên sinh thế nhưng có một chút thất vọng.

Đãi sở hữu nhân nhập tọa, chương thái thú này mới cùng nhất trung niên tướng lĩnh đi tới, Cấp Uyên nhỏ giọng nói: “Kia chính là Đông Hải vương phái tới Ngô tham tướng.”

Triệu Hàm Chương cũng hạ giọng cùng hắn nói chuyện, “Trước tại lều lớn không nhìn thấy hắn nha.”

Cấp tiên sinh tán thưởng nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: “Cho nên này minh quân là chương thái thú làm chủ.”

Tuy rằng là chương thái thú vì chủ, nhưng hắn vẫn là vì đại gia giới thiệu một chút Ngô tham tướng, sau đó bắt đầu phát biểu chiến tiền tuyên ngôn.

Không, nên là cổ động đại gia chiến tranh kích tình, chương thái thú biểu thị, giải Cù Dương chi vây, chính là giải Dự Châu chi nguy, chính là giải Lạc Dương chi nguy, giải bệ hạ cùng vương gia nguy nan. . .

Này là công lớn, cho nên chỉ muốn giải Cù Dương chi khốn, đại gia về sau thăng quan phát tài, ân, không, là hội tại bệ hạ cùng vương gia trước mặt lưu danh, tiền đồ cao xa. . .

Kỳ thật là tại Đông Hải vương bên cạnh lưu danh, hiện ở cạnh hoàng đế lưu danh có cái gì dùng?

Triệu Hàm Chương yên lặng nghe, ánh mắt quét một vòng, phát hiện kích động nhân còn thật không thiếu, đại gia đều nóng lòng muốn thử.

Chương thái thú vỗ vỗ chưởng, nhường nhân đem rượu và thức ăn bưng lên.

Triệu Hàm Chương nghe thấy được thịt mùi thơm, nàng không từ ngồi thẳng một ít.

Có binh lính bưng lão đại trên mâm tới, đĩa dùng nắp che, xốc lên mở, thịt mùi thơm xông vào mũi.

Triệu Hàm Chương hơi hơi cúi đầu xuống, liền xem đến phía trên là nửa cái nướng đùi cừu nướng.

Nàng ánh mắt quét đi qua, phát hiện mỗi bàn đều có, này được giết nhiều ít con cừu a.

Sau đó là một cái bồn lớn canh cừu, tô canh trong nhất mắt xem qua đi tất cả đều là thịt, khả gặp chương thái thú hào phóng.

Trừ thịt cừu, còn có còn lại canh thang, thậm chí còn có một bàn qua quả, có thể nói tuy là tại ngoại đóng quân trong doanh địa, nhưng tiệc rượu quy cách chẳng hề thấp.

Triệu Hàm Chương lược nhíu mày, xem hướng Cấp Uyên.

Cấp Uyên cũng chính xem nàng, ngài không phải nói bọn hắn lương thảo xem không nhiều sao?

Triệu Hàm Chương: Nàng chỗ nào biết? Có lẽ là nơi khác còn có lương thảo, là nàng chưa từng phát hiện?

Kia khả thật là. . . Quá tốt.

Binh lính còn đưa một vò rượu đi lên, một bàn một hũ, chương thái thú rót một chén rượu, bưng lên tới nói: “Chư vị, nhường ta chờ đồng tâm hiệp lực, cùng chiến Hung Nô, cứu xã tắc tại nguy nan.”

Mọi người vội vàng rót rượu đứng dậy, Triệu Hàm Chương cũng chụp mở cái hũ cấp chính mình cùng cấp tiên sinh rót một chén rượu đứng dậy, mỉm cười cùng chương thái thú xa xa khẽ đụng liền ngửa đầu uống xuống.

Chương thái thú xem thấy, xung nàng cười ra hiệu.

Chương thái thú uống xong rượu trong tay, gặp đại gia cũng đều nể mặt, hứng thú lên, vung tay lên nói: “Chư vị mời ngồi, thừa dịp đêm nay đại gia đều tại, không bằng liền thương lượng một chút tiến công kế sách.”

Lập tức có nhân đạo: “Trực tiếp đánh chính là, chúng ta có hơn hai vạn nhân, còn sợ Hung Nô kia mấy ngàn binh mã sao?”

Chương thái thú chỉ làm không nghe thấy này lời nói, Hung Nô quân kỵ binh là có khả năng lấy một chọi mười, thậm chí càng nhiều, dùng được hảo, một ngàn đánh một vạn đều cùng chơi dường như, hơn hai vạn nhân ở trong mắt bọn họ tính cái gì?

“Khả có nhân có thượng sách?” Hắn muốn là nghĩ mãng thượng, dùng được tại nơi này ngừng như vậy lâu sao?

Có nhân hỏi, “Không biết cùng Cù Dương trong thành sứ quân khả liên hệ thượng?”

Chương thái thú thở dài nói: “Liên hệ thượng, nhưng bây giờ Cù Dương bị vây, tin tức truyền lại không thuận, sứ quân chỉ truyền lời khoái công, còn lại lời nói đều không, cho nên ta chờ chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.”

Cái gì là tuỳ cơ ứng biến?

Kia chính là nghe chương thái thú, không cần nghe trong thành thứ sử điều khiển.

Do đó có nhân đề nghị: “Có lẽ có thể nhường một bộ phận binh mã đi dụ địch, còn lại nhân chờ trước mai phục hảo?”

“Này cái phương pháp không sai, nhưng phái ai đi đâu?”

Triệu Hàm Chương xem hướng chương thái thú, gặp hắn không phản đối, thế nhưng thật suy tư lên, ánh mắt còn bắt đầu xem hướng trường thượng nhân, như có như không từ trên người nàng quét quá.

Triệu Hàm Chương: . . .

Nàng nhẫn không được giơ tay, “Thế bá a ~ ”

Giơ lên mới nghĩ đến này không phải trong lớp, nàng lại để xuống tay, ngồi thẳng nói chuyện, “Chư vị thúc thúc bá bá nhóm, đại quân tại đây đóng quân đã có ba ngày, này ba ngày tới lục tục có viện quân tới, cự ly Cù Dương thành sáu mươi trong tả hữu, cự ly Hung Nô quân doanh trướng cũng mới bốn mươi dặm trên dưới, các ngươi cảm thấy bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả sao?”

Mọi người im lặng.

Triệu Hàm Chương chỉ bên cạnh rậm rạp rừng cây nói: “Lúc này nói không chắc Hung Nô trinh thám liền trốn tránh ở nơi nào nhìn chòng chọc nơi này đâu.”

Đại gia vừa nghe, lưng căng thẳng, có nhân hết nhìn đông tới nhìn tây lên, phát hiện chung quanh bọn họ đều là đóng quân đại quân sau tức giận uống lên, “Trẻ em hưu loạn dọa người, nơi này đồn trú hai vạn đại quân, kia Hung Nô trinh thám dám tới gần sao?”

Chủ yếu là tới gần ngươi cũng không biết a.

Triệu Hàm Chương xem hướng chương thái thú, chương thái thú trầm tư một chút, cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền hỏi: “Tam nương khả có hảo phương pháp sao?”

“Không có, ” Triệu Hàm Chương nói: “Chúng ta có thể thăm dò được Hung Nô quân nội tình, Hung Nô quân tự nhiên cũng có thể đủ thăm dò được chúng ta nhân số, song phương tình báo bây giờ là công khai ngang nhau, đã là ngang nhau, làm hư hiển nhiên không được, kia không bằng cồng chiêng đối cồng chiêng, cổ đối cổ đối chiến.”

“Hừ, Triệu thị cũng quá tự đại, như vậy đại sự thế nhưng phái cái nữ oa oa tới, Triệu gia nương tử, xin khuyên ngươi một câu, không hiểu liền thiếu mở miệng, miễn được cấp chính mình tông tộc mất mặt.”

“Này là đại nhân sự, tiểu oa nhi thành thật nghe chính là, đừng thật cho rằng mang ba ngàn nhân tới liền bao nhiêu ghê gớm.”

Triệu Hàm Chương không để ý bọn hắn, liền nhìn chòng chọc chương thái thú hỏi, “Thế bá nghĩ sao?”

“Này. . .” Chương thái thú chần chờ lên, xem bọn hắn, lại nhìn xem Triệu Hàm Chương, cuối cùng nói: “Tam nương a, ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ đọc qua một ít binh pháp, nhưng đánh trận trên giấy tới cùng thua kém thật vận quá binh, có thể nhiều nghe thấy các thúc bá dạy bảo.”

Triệu Hàm Chương cười vuốt cằm, “Thế bá nói có đạo lý.”

Cù Dương không thể rơi tại chương thái thú trong tay, Triệu Hàm Chương rũ mắt, dường như suy tư lên, đáng tiếc chưa từng gặp qua vị kia hà thứ sử, chẳng qua hắn có thể tại nàng tổ phụ dưới tay lấy đến Nhữ Nam quận quặng sắt khai thác quyền, nên không yếu.

Triệu Hàm Chương cấp chính mình rót một chén rượu, thấp giọng cùng cấp tiên sinh nói: “Nếu có thể cứu Cù Dương, cẩn thận chút chương thái thú, tận lực bảo hà thứ sử.”

Cấp Uyên thấp giọng đáp ứng.

Chương 161: Chết giá trị

Chương thái thú tiếp tục hỏi kế, đại gia cống hiến rất nhiều kế sách, này đó kế sách so dụ địch sau đó mai phục còn càng muốn kỳ dị.

Đều không dùng Triệu Hàm Chương nghi ngờ chất vấn, bọn hắn chính mình đều có thể tìm ra một đống tật xấu, nhất nhân đưa ra, còn lại nhân liền hội nghĩ biện pháp tìm ra vấn đề tới, náo nhiệt được không được.

Chẳng qua Triệu Hàm Chương là nghe được say sưa ngon lành, thậm chí còn đem những kia phương pháp đều ký xuống, nói không chắc tương lai nàng đánh trận dùng được rất, ha ha ha ha. . .

Cấp Uyên gặp bọn hắn gia nữ lang từ trên eo rút ra một cây chủy thủ tới, dùng khăn xoa xoa sau liền bắt đầu cắt thịt, cắt ra thịt liền muốn bỏ vào hắn trong đĩa, Cấp Uyên vội vươn tay ngăn lại, “Nữ lang ăn đi.”

Triệu Hàm Chương liền chính mình ăn, vừa ăn một bên nghe, có chút vui vẻ.

Cấp Uyên không từ lắc đầu, cảm thấy nàng không phải tới chi viện đánh trận, rõ ràng là tới chơi.

Trận này tiệc rượu tiến hành đến đêm khuya, Triệu Hàm Chương đem trên bàn đùi cừu đều ăn sạch, còn gặm nhiều khối cừu xương cốt, uống hai chén canh, lại ăn không thiếu thức ăn.

Cuối cùng nàng còn cảm thấy không no, đại khái là bởi vì đang trường thân thể nguyên nhân, cho nên nàng nâng tay gọi tới tùy hầu ở một bên binh lính nói: “Đi lấy một ít bánh màn thầu, cơm hoặc giả bánh bột ngô tới, chỉ có thức ăn ăn không đủ no a.”

Binh lính liền nhìn thoáng qua trên bàn của nàng đĩa trống, thịt thế nhưng không chắc bụng?

Chẳng qua binh lính vẫn là đi, chỉ chốc lát cấp nàng thịnh một chậu cơm.

Triệu Hàm Chương cấp chính mình múc thêm một chén, ngâm thịt cừu canh sau liền ăn tới.

Chờ bọn hắn cuối cùng có định luận, Triệu Hàm Chương trong bụng cơm đều tiêu hóa hơn phân nửa.

Hơn nữa quanh đi quẩn lại, mọi người cuối cùng bàn bạc ra kết quả vẫn là cùng Hung Nô quân chính diện đối chiến, chờ bọn hắn bên này đánh thượng, hấp dẫn lực chú ý sau Cù Dương cửa thành lại mở ra, tới cái đánh từ hai mặt.

Kế này nhất định hạ, mọi người dồn dập khen ngợi chương thái thú hảo kế sách, lần này bọn hắn nhất định có thể đánh được Hung Nô quân chạy trối chết.

Triệu Hàm Chương yên lặng nghe, sau đó bắt đầu nghe bọn hắn phân phối đứng vị.

Chương thái thú tới cùng là xem thường Triệu Hàm Chương, không dám đem nàng phóng tại trung quân, càng không muốn nói quân tiên phong, bởi vậy nhường nàng mang nàng ba ngàn binh mã làm cánh hữu, cùng khác viện quân cùng một chỗ đối Hung Nô quân tiến hành bọc đánh.

Kỳ thật chủ yếu là cấp trung quân lược trận.

Hung Nô có kỵ binh, lại kỵ binh lợi hại, nàng không cảm thấy bọn hắn có thể vòng vây trụ, nếu là không thể vòng vây trụ, như vậy trận hình, một khi hỗn loạn lên, kia chính là triệt để đại loạn, đầu đuôi không thể cố ứng.

Chẳng qua, đại gia lẫn nhau không quen thuộc, lại nhân tâm không đồng đều, này đã là trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất trận hình.

Triệu Hàm Chương đứng dậy cùng vị kia tòng quân cùng nhau đáp ứng, biểu thị hội nghe theo an bài.

Do đó, tiệc rượu tán đi, đại gia các hồi các lều trại.

Chương thái thú biểu thị hắn kêu nhân chia đều một cái phòng kế toán cấp Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương có thể lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi.

Triệu Hàm Chương cảm ơn, nàng đóng quân địa phương ly nơi này lại không xa, cưỡi ngựa chạy một chút liền đến, không cần thiết ở lại chỗ này.

Triệu Hàm Chương mang Cấp Uyên ly khai.

Chương thái thú nhìn theo nàng lên ngựa đi xa, nụ cười trên mặt đạm hạ.

Lỗ Tích Nguyên thấy hỏi: “Phủ quân đang lo lắng cái gì?”

“Cấp Uyên này nhân thanh danh tại ngoại, ta cho rằng Triệu Trường Dư chết sau hắn hội đi theo Triệu Trọng Dư, không nghĩ tới lại là tới Nhữ Nam quận.” Chương thái thú nói: “Này là Triệu Trọng Dư ý tứ, vẫn là Triệu thị nội bộ bất hòa, Tây Bình bên này đem hắn đoạt lại?”

Lỗ Tích Nguyên ngẫm nghĩ sau nói: “Ta ngược lại nghe nói qua một chút, Tây Bình bên này đại lý tộc vụ là Triệu thị ngũ lang, hắn cùng Triệu Trọng Dư thường hay bất hòa, có lẽ Triệu Trọng Dư không thể thu phục tộc nhân.”

Chương thái thú khóe miệng liền vểnh vểnh lên, “Kia Triệu thị nội bộ chính là bất hòa.”

Hắn nói: “Tự Triệu Trường Dư sau, Triệu thị luôn luôn chiếm cứ Nhữ Nam quận, tại tất cả Dự Châu đều vênh mặt hất hàm sai khiến, hiện tại Triệu Trường Dư chết, xem tới bọn hắn cũng muốn sụp đổ.”

“Khả Triệu Trọng Dư đã tấn vì thượng thư lệnh.”

“Kia chẳng qua là triều đình chạy trốn ra Lạc Dương thời không người có thể dùng thôi, ” hắn nói: “Triều đình vẫn là lấy Đông Hải vương cùng Vương Diễn vì chủ, hắn, hừ, nói lời nói liên Phó Chi đều không bằng, càng không muốn nói cùng lúc trước Triệu Trường Dư so với, không cần lo âu.”

“Kia lần này Triệu thị viện quân. . .”

“Nhường bọn hắn tự quản đi, tuy rằng ta không biết Triệu thị vì sao phái Triệu Tam Nương lĩnh quân, nhưng nhường Dự Châu các quận nhìn xem Triệu thị hiện tại tình trạng cũng không sai.” Chương thái thú nói: “Tượng Triệu thị thế gia như vậy đại tộc uy vọng thấp, ta về sau lại quản Dự Châu mới đơn giản một ít.”

Lỗ Tích Nguyên thấp giọng đáp lại một tiếng.

Triệu Hàm Chương lần mò trong bóng tối trở lại doanh địa.

Bọn hắn nhân nhiều, nhất nhân một thân cây đều có thể chặt bỏ ba ngàn khỏa tới, đương nhiên, bọn hắn không như vậy tàn bạo, cho nên chỉ là thanh lý một ít cây cối, có khả năng xây dựng doanh trại mà thôi.

Lúc này đêm đã khuya, trừ tuần tra binh lính ngoại, đại gia đều đã ngủ say.

Triệu Câu còn không ngủ hạ, luôn luôn chờ, nghe thấy Triệu Hàm Chương cùng cấp tiên sinh trở về, lập tức nghênh đón ra, nhìn thoáng qua phía sau bọn họ, hỏi: “Sứ giả đâu?”

“Di?” Triệu Hàm Chương này mới nghĩ đến, “Ai nha, quên bọn hắn.”

Nàng gãi đầu một cái nói: “Tuy rằng là tới tìm ta sứ giả, nhưng chương thái thú nên hội cấp bọn hắn an bài chỗ ở hạ đi, ban ngày bọn hắn không phải còn nói đi?”

“Là, ” Cấp Uyên gật đầu đáp: “Nên sẽ an bài.”

Triệu Hàm Chương nhảy xuống ngựa, “Thiên lý thúc, đi, chúng ta trong doanh trướng nói chuyện.”

Nàng đem chương thái thú an bài nói với hắn.

Triệu Câu: “Cho nên ngày mai chúng ta chính là thủ cánh hữu?”

“Đối, ” Triệu Hàm Chương nói: “Ngươi xem tình huống làm việc, ghi nhớ, không muốn mãng tới, trung quân nếu có thể chống đỡ, chúng ta liền đánh, muốn là không thể, ngươi liền mang nhân đi.”

Triệu Câu: “. . . Như vậy không hảo đi?”

“Không có gì không hảo, giữ gìn sinh lực trọng yếu, đều là tân binh, lỗ mãng xung phong chẳng qua là nhường Hung Nô quân đao cuốn lưỡi dao thôi, không đáng.”

Cấp Uyên gật đầu, còn dặn dò, “Lúc rút lui muốn có thứ tự, bằng không một khi tan tác, phía sau chúng ta liền không hảo chỉnh quân.”

Triệu Câu khuôn mặt quấn quýt, “Còn không đánh đâu, nữ lang thế nào tận nghĩ bại sự?”

Bởi vì minh quân nhân tâm không đồng đều a, nếu là người tâm tề, kiên định nhất định muốn cứu Cù Dương quyết tâm, kia nàng tự nhiên hội nhường bọn hắn sử lực lượng lớn, chết lại nhiều nhân, vì cứu tất cả Dự Châu cũng đáng được.

Bọn hắn cũng tính chết có ý nghĩa.

Khả bọn hắn nhân tâm không đồng đều, trung quân nhất bại tẩu, kia hai cánh trái phải liền hội luân thành vứt tử, không thể cứu Cù Dương, binh lính chết có ý nghĩa gì?

Triệu Hàm Chương khuôn mặt trịnh trọng cùng Triệu Câu nói: “Tướng sĩ có thể không sợ chết, nhưng không thể bị chết không có chút ý nghĩa nào, ta cũng không thể khiến bọn hắn bị chết không chút giá trị.”

Triệu Câu trầm mặc.

Triệu Hàm Chương nói: “Thiên lý thúc, ta đem bọn hắn giao cấp ngươi.”

Triệu Câu cũng trịnh trọng lên, “Nữ lang yên tâm.”

Nói xong mới nghĩ đến, “Nữ lang không cùng chúng ta cùng một chỗ sao?”

Cấp Uyên cũng xem hướng nàng.

“Ta đi trung quân, ” nàng nói: “Đi tấu nhất vô giúp vui, thuận tiện cũng nhường bọn hắn nhìn xem Triệu thị bản sự.”

Khóe miệng nàng nhúng cười lạnh nói: “Không thể nhường chúng ta binh lính đi liều, nhưng chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công không phải, tiên sinh không phải nói sao, này là ta lần đầu tiên hiển lộ ở trước mặt mọi người, kia liền không thể cái gì đều không làm.”

Chương 162: Nội tâm tiểu khủng hoảng

Cấp Uyên rất là cảm động, lập tức nói: “Ngày mai ta bồi nữ lang cùng một chỗ đi.”

“Cấp tiên sinh vẫn là đi theo thiên lý thúc đi, đi theo ta, ta sợ là không thể bảo hộ ngài.”

Triệu Câu lập tức nói: “Đối, tiên sinh đi theo ta đi, nhường Thu Võ cùng Quý Bình đi theo nữ lang.”

Cấp Uyên chần chờ, “Nữ lang, này dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên ở trước mặt người khác hoạt động, có ta đi theo. . .”

Triệu Hàm Chương liền hướng lều trại ngoại nhìn thoáng qua, sau đó kéo qua Cấp Uyên tiểu tiếng nói: “Kỳ thật nhường tiên sinh đi theo thiên lý thúc còn có ta một cái tư tâm.”

Nàng nói: “Các ngươi lưu bên cánh phải có thể đợi cơ hội hành động.”

Cấp Uyên nhíu mày, “Ví dụ như?”

“Ví dụ như đi sao Hung Nô quân lều trại, đứt đi bọn hắn đường lui.”

Cấp Uyên: “. . . Chỉ bằng này đợt không có thượng quá chiến trường, không có huấn luyện quá tân binh sao?”

Triệu Hàm Chương nói: “Nói cho bọn họ biết, trong doanh trướng có Hung Nô quân cướp tới vàng bạc châu báu, vô số lương thảo cùng nữ nhân, tiên sinh, bên ngoài khắp nơi khả gặp lưu dân quân, ai lại bị huấn luyện quá? Tại luân thành dân lưu lạc trước, ai lại đánh giặc?”

Cấp Uyên cân nhắc, “Ta hiểu được, ta hội giúp Triệu Thiên Lý sai hảo, tuỳ cơ ứng biến.”

Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu, “Có thể đi liền đi, không thể đi liền tận lực giữ gìn sinh lực.”

“Sinh lực?” Cấp Uyên lẩm bẩm hai lần, lông mày cao cao giương lên, cười lên ha hả, “Nữ lang nói không sai, bọn hắn đều là sinh lực, chỉ muốn giữ gìn nhân, chúng ta chính là người thắng.”

Một bên Triệu Câu trầm mặc nghe, có nghe không có hiểu, chẳng qua phía trước Triệu Hàm Chương nói lời nói hắn vẫn là nghe hiểu, muốn xem tình huống đánh lén Hung Nô quân trướng.

“Thời gian cũng không sớm, tiên sinh cùng thiên lý thúc đi nghỉ ngơi đi.” Nàng cũng muốn ngủ.

Cấp Uyên cùng Triệu Câu liền đứng dậy cáo lui.

Có binh lính đưa nước nóng đi lên cấp nàng rửa mặt súc miệng, Triệu Hàm Chương xoa xoa mặt cùng tay, cảm thấy lần sau vẫn là mang Thính Hà tới, ra vào lều trại cũng phương tiện điểm.

Triệu Hàm Chương ngồi tại hiện bào ra ván giường thượng, trải thảm cùng phía dưới diệp tử đều ngăn không được tấm ván gỗ thơm mát khí.

Triệu Hàm Chương giải quần áo, đem bắp chân trói lại túi vải lấy xuống phóng ở đầu giường, đụng ở trên ván giường phát ra loảng xoảng thanh âm.

Nàng đem trên cổ tay cột lấy túi vải cũng lấy xuống, xoa xoa cổ tay, vươn vươn eo mới nằm xuống.

Cùng Thạch Lặc giao quá thủ sau Triệu Hàm Chương liền biết, công phu trên ngựa dựa vào xảo kình cùng công phu là không đủ, còn được có sức lực, nhất là chém người thời điểm.

Chặt lâu, sức lực liền hội tiểu, cho nên nàng tại có ý luyện lực cánh tay cùng lực chân.

Trong túi vải phóng hòn đá, trước mang tiểu, hôm trước bắt đầu nhiều thêm một khối, không chỉ trên tay buộc, bắp chân thượng cũng buộc, nhất bắt đầu rất không thói quen, nhưng thời gian dài, nàng thích ứng cái này trọng lượng về sau liền có thể cùng người bình thường một dạng chạy nhảy.

Lại xứng lấy hô hấp chi pháp, nói không chắc nàng còn có thể luyện ra khinh công tới đâu.

Đương nhiên, không phải vi phạm địa cầu dẫn lực ở giữa không trung phi hành khinh công, mà là nhẹ nhàng thuyên chuyển, thân nhẹ như yến khinh công.

Triệu Hàm Chương nằm một lát, bá một chút mở to mắt ra, kỳ quái, rõ ràng vây được rất, thế nào lại không ngủ được?

Triệu Hàm Chương nằm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là trèo lên tới, tại nàng hành lý trong sờ sờ, cuối cùng mò ra bút mực giấy tới.

Nàng yên lặng xem ngoài trướng hắc ám, cuối cùng đề bút cấp viết nói: Phó giáo sư, gặp tin an.

Đêm dài mênh mông, tâm trạng phức tạp, ta lại lần đầu tiên sản sinh hoảng hốt cảm giác. . .

Lần này đánh trận cùng trước một lần bảo vệ Triệu thị ổ bảo cùng Tây Bình huyện không giống nhau, trước một lần sự tình quá gấp, nàng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, cũng không thừa bao nhiêu lựa chọn con đường.

Nhưng lần này có.

Cho nên nàng chần chờ, thậm chí hội có chút sợ hãi, nàng không biết chính mình lựa chọn là đối, vẫn là sai.

Đối kết quả nàng đã có thể dự kiến, nhưng sai hậu quả lại là không có đoạn cuối, nàng thậm chí đều không xác định chính mình là không có thể gánh vác được khởi.

Nhưng nàng còn không thể tại Cấp Uyên cùng Triệu Câu trước mặt hiển lộ ra tới.

Tại đêm nay trước, nàng cho rằng chính mình là có thể dự kiến lưỡng loại kết quả, mặc dù là kết quả xấu nhất, nàng cũng không sợ.

Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên không quá xác định.

Triệu Hàm Chương thở ra một hơi, lặng im xem trong tay tin, nàng rất nghĩ vạch đi, đem phong thư này hủy diệt, liền cho rằng không có viết quá, nhưng nàng chần chờ một chút, vẫn là để xuống bút, đem mặc thổi khô, đem tin gấp lại bỏ vào trong phong thư.

Nếu như nàng có thể dây an toàn nhân trở về, nàng liền đem phong thư này cấp phó giáo sư xem.

Triệu Hàm Chương đem tin thu hảo, lần nữa nằm ở trên giường.

Có lẽ là viết thư nói hết quá, nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhắm mắt sau không lâu liền ngủ đi qua.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Câu liền lên nhường nhân chôn nồi nấu cơm.

Chương thái thú bọn hắn còn tính đúng giờ, tại thời gian ước định chỉnh đốn hảo binh mã xuất phát.

Triệu Hàm Chương lĩnh Triệu Câu đi gặp cùng bọn hắn cùng bên cánh phải thái tham tướng, hắn là đại biểu Nam Dương quận tới.

Hắn mang binh mã không nhiều, chỉ hai ngàn người mà thôi, chẳng qua hắn tự giác so Triệu Hàm Chương này tiểu cô nương lợi hại cùng trọng yếu, bởi vậy trực tiếp muốn thống ngự cánh hữu.

Triệu Hàm Chương nhất khẩu đáp ứng, xoay người lại đối Triệu Câu nói: “Nghe cấp tiên sinh.”

Bằng mặt không bằng lòng quang minh chính đại.

Triệu Câu nhẫn không được đi trừng Cấp Uyên, cảm thấy nữ lang một ngày so một ngày vô sỉ chính là hắn dạy hư.

Cấp Uyên đều nhẫn không được tự tỉnh, nữ lang biến thành như vậy, chẳng lẽ thật là hắn giáo sao?

Triệu Hàm Chương đã lên ngựa, mang thượng Thu Võ cùng Quý Bình chạy tới trung quân nơi đó xem náo nhiệt.

Thu Võ cùng Quý Bình các mang nhất cái gì theo kịp, 20 người hộ Triệu Hàm Chương chen đến trung quân phía trước.

Các lộ viện quân tham tướng, quận thủ cùng huyện lệnh đều tại đây chỗ, bởi vì chương quá thủ tại chỗ này, đại gia đều vây quanh hắn chuyển đâu.

Triệu Hàm Chương mang hai mươi nhân đi lên chẳng hề hiển nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu, khác nhân đều chỉ là mang ba năm hộ vệ liền tới đây, tượng nàng như vậy lồng lộng hùng dũng mang như vậy nhiều nhân lại không mấy cái.

Chương thái thú chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có yên tâm thượng, tiểu cô nương thôi, sợ hãi là cần phải vậy, nhiều mang một ít hộ vệ cũng về tình có thể tha thứ.

Chẳng qua hắn vẫn là không hy vọng Triệu Hàm Chương tại nơi này, muốn là đánh lên hắn còn được kiêng dè, bởi vậy hắn vẫy tay với nàng, chờ nàng cười tít mắt cưỡi ngựa chen tới đây nhân tiện nói: “Tam nương, trung quân nguy hiểm, ngươi vẫn là đến phía sau đi, như có tên lạc không chú ý thương đến ngươi liền không hảo.”

Triệu Hàm Chương khuôn mặt thiên chân nói: “Thế bá, ta không sợ tên lạc, ta tại nơi này, còn có thể bảo hộ ngài.”

Chương thái thú gặp nàng kiên trì, liền cũng không khuyên nhiều, gật đầu nói: “Thôi, chẳng qua ngươi lưu lại muốn nghe điều khiển, khả không nên chạy loạn.”

“Hảo.”

Triệu Hàm Chương mang nàng hai mươi hộ vệ lui sang một bên, rất là khiêm nhường hướng trước đi.

Này nhất chi viện quân đích xác sớm bị Hung Nô quân xem ở trong mắt, đại quân xuất phát không bao lâu, mới đến Cù Dương dưới thành tiếp tục công thành Hung Nô quân liền nhận được tin tức.

Do đó Hung Nô quân có thứ tự rút lui, rời khỏi trên thành lâu tầm bắn sau liền hậu quân biến trước quân, yên lặng chờ đại quân đến.

Kỳ thật muốn không phải lưỡng quân ly được rất gần, bên đường đều phái có trinh sát, bọn hắn còn nghĩ đến một đợt mai phục đâu.

Nhưng bởi vì lưỡng quân cự ly không xa, cho nên lẫn nhau ai nghĩ mai phục đều không dễ dàng.

Lưỡng quân rất nhanh liền tại Cù Dương ngoài thành gò đất mang tao ngộ thượng, chương thái thú nâng tay ngừng đại gia động tác, hắn trước tiến lên một bước, chiêu tới lệnh binh đạo: “Kêu một chút bọn hắn tướng quân, liền nói ta có lời cùng hắn đàm.”

Chương 163: Xuất chiến (bổ canh)

Chương thái thú chẳng qua là nghĩ chiêu hàng đối phương, đương nhiên, song phương đều biết không khả năng, cho nên hắn lùi một bước, mơ tưởng khuyên đi đối phương.

Hắn thể hiện rồi chính mình lực lượng, bọn hắn có hơn hai vạn đại quân, là Hung Nô quân gấp năm lần.

Hung Nô quân biểu thị một chút cũng không sợ hãi, cũng còn lấy một tiếng giễu cợt.

Lưu Cảnh ngồi tại con ngựa cao to thượng nhìn xa đối diện tấn quân, giơ đại đao, đều không dùng lệnh binh truyền lời, trực tiếp xung đối phương rống to, “Muốn đánh liền đánh, dây dưa cái gì, đãi thu thập các ngươi, ta lại thu thập thành trung những kia nhân.”

Lưu Cảnh liếm một vòng miệng, mắt phát ra ánh hồng, hồi đầu xung Hung Nô quân rống lớn nói: “Giết bọn hắn, vọt vào thành trung, tùy ngươi nhóm giết, tùy ngươi nhóm cướp, ta muốn giết này tòa thành!”

“Giết, giết, giết!”

Luôn luôn mang cười Triệu Hàm Chương tươi cười nhất thu, chương thái thú cũng sắc mặt uể oải xuống, cùng mọi người nói: “Các ngươi cũng nghe được, như vậy lòng muông dạ thú, sao dám nhường hắn lưu tại Dự Châu, phải tất yếu đem này nhân đuổi ra Dự Châu.”

Triệu Hàm Chương vững chắc nhìn chòng chọc Lưu Cảnh, cùng Thu Võ Quý Bình nói: “Nghĩ biện pháp tru sát này nhân.”

Thu Võ cùng Quý Bình rét run, trầm giọng đáp ứng.

Lưu Cảnh đều nói như vậy, tự nhiên không có đàm đi xuống tính khả năng, do đó bày ra trận thế, đại gia bắt đầu đấu đem.

Kỳ thật chương thái thú là không quá nghĩ đấu đem, bởi vì luận đơn đả độc đấu, bọn hắn bên này thật rất thiếu có người có thể so được với đối diện Hung Nô quân, hắn càng nghĩ một mạch xông lên làm một cuộc.

Nhưng hắn yêu cầu cấp Cù Dương trong thành phản ứng thời gian, cho nên gặp đối phương mơ tưởng đấu đem, hắn liền thuận theo tự nhiên đáp ứng, chỉ hy vọng có thể kéo dài càng nhiều thời gian.

Đãi trong thành chuẩn bị hảo, bọn hắn đánh từ hai mặt, phần thắng nên rất đại đi?

Lưu Cảnh lại là nghĩ đánh tan bọn hắn sĩ khí, bọn hắn không phải có hơn hai vạn người sao, hắn muốn bọn hắn liên hai ngàn người sĩ khí đều phát triển không ra.

Hắn điểm một thành viên mãnh tướng, “Lưu Võ, ngươi đi.”

Một cái râu quai nón đại hán, mũi cao mắt sâu cưỡi ngựa bước ra khỏi hàng, lớn tiếng đáp: “Duy!”

Hắn đánh ngựa chạy đến lưỡng quân chính giữa, chỉ đối diện kêu: “Tôn tử, các ngươi ông nội tới, ra ăn ông nội hiếu gậy!”

Chương thái thú liền quay đầu hỏi, “Ai nguyện hướng?”

Đám người trung an tĩnh phút chốc.

Triệu Hàm Chương tâm nghĩ, hẳn là sẽ không như vậy lúng túng đi, trận đầu đấu tạm nhường không ai dám ra?

An tĩnh trung, nhất cưỡi bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: “Mạt tướng nguyện hướng!”

Triệu Hàm Chương hơi hơi nghiêng thân xem qua đi, gặp hắn thân hình cao đại, mặc dù có điểm hắc, nhưng ngũ quan đoan chính, lông mày nồng đậm, là cái có chút soái khí đại ca.

Nàng tử tế hồi nghĩ một chút, nhớ được tối hôm qua tiệc rượu, hắn tựa hồ ngồi tại nàng thượng thủ thượng thủ, kia xem tới địa vị so hắn cao nhiều.

Triệu Hàm Chương nghe đến bên cạnh nhân đạo: “Là hạ tòng quân, hắn công phu tính không sai, nên có thể đánh thắng.”

“Đánh không thắng cũng có thể kéo một trận, bên trong nên liền chuẩn bị được không kém nhiều.”

“Hảo!” Chương thái thú khen hạ tòng quân một câu, nhường hắn thượng!

Hạ tòng quân dùng là trường thương, nhất đá mã bụng liền xông ra, Lưu Võ sớm chờ, đãi hắn nhất đi lên, đại đao liền vỗ tới, hạ tòng quân tốc độ không giảm, giơ súng đi chắn. . .

Hai con ngựa lướt qua nhau, chốc lát liền quá ba chiêu.

Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng ngời xem, xem song phương ngươi tới ta đi đánh một lát sau nhướng mày, “Hạ tòng quân sức lực không đủ. . .”

Còn chưa dứt lời, Lưu Võ tại lại một lần xung phong trung nghiêng người tránh thoát hắn một phát, sau đó tốc độ nhanh nâng tay kẹp chặt hắn còn chưa kịp lui về súng, tay phải đại đao nhất cử, giơ tay chém xuống, nhất cỗ máu phun trào mà ra. . .

Triệu Hàm Chương hơi hơi quay đầu đi, nắm chặt tay trung dây cương, “Hắn hồi súng chậm.”

Quý Bình cũng xem được lòng còn sợ hãi, hắn đã từng cũng suýt chút như vậy mệnh tang Thạch Lặc trên tay, lúc đó muốn không phải hắn đem súng buông ra. . .

Lưu Võ khơi mào hạ tham tướng đầu, xung bọn hắn cười to nói: “Còn có ai tới! ?”

Chương thái thú không nghĩ tới hạ tòng quân hội như vậy nhanh thất bại, sắc mặt nhất thanh, lập tức triều Ngô tham tướng xem đi, “Ngô tham tướng ngươi xem. . .”

Ngô tham tướng gặp hậu quân có chút đánh trống reo hò, hiển nhiên sĩ khí chịu ảnh hưởng lớn, hắn nắm chặt tay trung đao, cưỡi ngựa tiến lên một bước, “Phủ quân, mạt tướng nguyện hướng.”

“Hảo, ta vì tham tướng nổi trống, ủng hộ sĩ khí.”

Ngô tham tướng bước ra khỏi hàng, trầm giọng cùng Lưu Võ nói: “Man di chi nhân cũng dám tới ta trung nguyên nơi giương oai, hôm nay ông nội liền giáo giáo ngươi quy củ.”

Lưu Võ liền nắm tay thượng đầu quăng ra, hừ lạnh một tiếng, “Tới a, ông nội sợ ngươi sao?”

Ngô tham tướng gặp đồng bào bị như thế xấu hổ, khí được sắc mặt đỏ lên, đánh ngựa liền xông lên phía trước, song phương đao đối đao, mỗi một đao đều xung đối phương yếu hại đi, bị ngăn được sau lại hồi phòng, ngươi tới ta đi, khoảnh khắc liền quá mười mấy chiêu.

Triệu Hàm Chương xem được rất nghiêm túc, rất nhanh liền nhìn ra Lưu Võ sơ hở bên phải vai, mỗi lần hắn nhất xuất thủ, vai phải chỗ đều có rảnh khe hở, đáng tiếc Ngô tham tướng tốc độ không đủ nhanh, bằng không. . .

Chính nghĩ, Lưu Võ đã một đao chém trúng Ngô tham tướng cánh tay, Ngô tham tướng kêu thảm một tiếng, liều cánh tay không muốn, ngoan ngoan nhất đá mã bụng xông tới, cùng hắn mã lướt qua nhau, trực tiếp liền hướng đại quân bên này chạy.

Luôn luôn lôi động tiếng trống một trận, bọn lính đánh trống reo hò lên, liên chương thái thú cũng không từ kinh hô một tiếng, “Ngô tham tướng, nhanh tới nhân, đi cứu Ngô tham tướng!”

Đối diện Hung Nô quân lại là giơ đao rống to, hưng phấn kêu to lên, “Giết! Giết! Giết!”

Tấn quân trực diện như thế tăng vọt sĩ khí, nhất thời mặt như màu đất, thậm chí còn có nhân nhát gan lặng lẽ lui về phía sau.

Cưỡi ngựa vây quanh ở chương thái thú bên cạnh nhân cũng đều cùng ớn lạnh một cái, mặt đối chính đoạt mệnh chạy về phía bên này Ngô tham tướng nhất thời lại đều không phản ứng.

Ngô tham tướng phía sau Lưu Võ giơ đao liền đuổi theo, Triệu Hàm Chương rút ra kiếm, nhất đá mã bụng liền vượt qua mọi người bắn ra, Thu Võ cùng Quý Bình kinh hô một tiếng, “Nữ lang!”

Hai người liền muốn đi truy, nhưng nghĩ tới đấu đem quy củ, lại tạm thời áp chế.

Nữ lang có thể tại Thạch Lặc thủ hạ so chiêu, này nhân so Thạch Lặc kém xa, một thời gian nên không thành vấn đề đi?

Triệu Hàm Chương nghênh đón Ngô tham tướng liền xông lên, trực tiếp vượt qua hắn, giơ kiếm ngăn chặn hắn một đao, dùng kiếm đem đao dẫn dắt rời đi, sướng cười nói: “Tôn tử, ngươi hiện tại đối thủ là ngươi cô nãi nãi ta.”

“Nãi nãi con gấu, chỗ nào tới nữ oa oa, các ngươi Đại Tấn là không nam nhân sao?”

Triệu Hàm Chương gặp hắn không truy Ngô tham tướng, liền cũng lặc dừng ngựa cười nói: “Có a, trợn to cẩu nhãn nhìn phía bên kia, bên đó đều là nam nhân đâu, chẳng qua hiện tại còn dùng không thể bọn hắn, cô nãi nãi ta trước ra chơi đùa, ta muốn là còn đánh không thắng, bọn hắn lại tới.”

Lưu Võ sắc mặt âm trầm nhìn chòng chọc Triệu Hàm Chương xem, “Đừng cho rằng ngươi là cái nữ ta liền không giết ngươi, dám lên chiến trường quấy rối, ông nội ta muốn đem ngươi da lột bỏ tới làm thành đèn lồng.”

Lưu Cảnh giận quá, cho rằng tấn quân này thời điểm còn dám lấy cái nữ nhân lừa gạt bọn hắn, quả thực là tại xấu hổ hắn, bởi vậy lớn tiếng hạ lệnh, “Lưu Võ, đem nàng đầu cấp ta lấy xuống, ta muốn đào rỗng làm gáo nước dùng!”

Lưu Võ mắt càng hồng, hung tợn nhìn chòng chọc Triệu Hàm Chương lớn tiếng đáp ứng, “Là!”

Triệu Hàm Chương cười nhạt, “Kia được xem ngươi có hay không cái đó bản lĩnh.”

Chương 164: Đấu đem

Đối phương một chút đều không có thân sĩ phong độ giơ đao liền chặt tới đây, Triệu Hàm Chương lại không đần, ngồi nhường hắn chặt, nhất đá mã bụng liền hướng trước nhảy hai bước tránh ra, đối phương tại sau truy kích, giơ đao muốn chặt. . .

Triệu Hàm Chương không quay đầu lại, nghe đến tiếng xé gió liền hướng trước nhất nằm sấp, đồng thời hạ thấp mã tốc độ, Thu Võ không nghĩ tới nữ lang gan như vậy đại, dưới tình huống như vậy còn dám hạ thấp mã tốc độ.

Nhưng nàng chính là hiểm mà lại hiểm né qua đi, này một đao từ nàng ban đầu cổ vị trí chặt đi qua, cơ hồ đao mới đi qua nàng liền đứng lên, tại hắn mã cùng nàng giao thoa mà qua thời kiếm thẳng tắp đâm một cái, đối phương một đao chặt không, không kịp triệt đao về đỡ, lướt qua nhau sau, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, duỗi tay vừa sờ, mò đến một tay máu.

Này một loạt động tác xem nhiều, nhưng chẳng qua là ba bốn tức công pháp, đại gia nháy mắt hai lần công phu bọn hắn liền dừng tay.

Xem tựa hồ là Lưu Võ ăn mệt.

Lưu Võ tức giận mắng một tiếng, “Nãi nãi con gấu, nạp mạng đi!”

Mắng thôi, giơ đao lại xung Triệu Hàm Chương tới, Triệu Hàm Chương vừa mới đã xem qua hắn đối chiêu, đoán ra hắn muốn ra chiêu thức, cũng không sợ, cùng hắn đối xông tới, nàng linh động, xuất kiếm cực nhanh, lại trốn tránh cũng nhanh, Lưu Võ lực tại nàng nơi này lại không phát huy ra được.

Hai người ở giữa sân nhiễu nhiều vòng, ngươi tới ta đi quá hơn hai mươi chiêu, Lưu Võ thế nhưng đều không đụng đến nàng, lưỡng quân cũng nhìn ra được, Triệu Hàm Chương còn thành thạo điêu luyện.

Không nói Hung Nô quân, chính là tấn quân bên này đều rất kinh ngạc, chương thái thú không từ quay đầu nhìn lại nhất mắt Thu Võ cùng Quý Bình.

Gặp bọn hắn vững vàng ngồi ở trên ngựa, liền rũ mắt suy tư lên, lại nhìn về phía Triệu Hàm Chương thời, chương thái thú trịnh trọng rất nhiều.

Mà liền tại hắn hoàn hồn này khoảnh khắc, Triệu Hàm Chương tìm đến khe hở, cuối cùng dẫn hắn sơ hở, kiếm thẳng hướng hắn vai phải đâm tới, mũi kiếm mới đụng đến hắn vai phải giáp trụ thời, Lưu Võ biến sắc mặt, thân thể ngửa ra sau, đồng thời vội vàng triệt đao hồi phòng, liền này vừa rút lui, môn hộ đại mở, Triệu Hàm Chương kiếm một phen, biến thứ vì mang, mũi kiếm hướng bên trái ngoan ngoan khẽ vạch, người cưỡi ngựa một chút trợn tròn tròng mắt, thân thể cứng đờ.

Triệu Hàm Chương cùng hắn lướt qua nhau, lặc dừng ngựa xem hướng hắn, Lưu Võ nâng tay che đậy cổ, mắt trừng đại, màu đỏ máu này mới lẩm bẩm lẩm bẩm từ hắn đầu ngón tay xuất hiện, hắn không thể tin tưởng xem Triệu Hàm Chương, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng không kịp nói, mắt trợn lên từ trên ngựa rơi xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Hắn bị cắt yết hầu!

Lưỡng quân đô không nghĩ tới là này cái phát triển, nhất thời lặng im, một lát sau, tấn quân bên này bộc phát ra ngất trời tiếng hò hét, tiếng trống lần nữa lôi động, mà Hung Nô quân bên này trầm mặc nhìn chòng chọc Triệu Hàm Chương xem, ánh mắt hận không thể xé nát nàng.

Triệu Hàm Chương lại không lui về, mà là dùng kiếm chỉ hướng Lưu Cảnh, “Lưu Cảnh, có dám lên phía trước đánh với ta một trận sao?”

Lưu Cảnh ánh mắt nặng trĩu nhìn chòng chọc Triệu Hàm Chương, “Ngươi ngược lại gan lớn, đã nghĩ muốn chết, kia ta liền thành toàn ngươi.”

Nói thôi, rút ra đại đao liền triều Triệu Hàm Chương xông lên.

Triệu Hàm Chương thiển thiển nhất cười, nhất đá mã bụng liền tới nghênh tiếp.

Chương thái thú có chút nôn nóng, cảm thấy hiện tại sĩ khí vừa lúc, hoàn toàn có thể khởi xướng xung phong, không cần thiết lại cùng Hung Nô quân đấu đem, nhưng thấy hai người đã nghênh tiếp, hắn cũng chỉ có thể đè nén xuống.

Chỉ hy vọng Triệu Hàm Chương không muốn thua, hoặc giả không muốn thua quá khó nhìn.

Triệu Hàm Chương cũng không có bại, thậm chí cùng Lưu Cảnh ngươi tới ta đi đánh được cực kỳ vui vẻ, kỳ phùng địch thủ, võ công tương đương, như vậy đánh mới vui sướng, đã sẽ không tượng đối địch Lưu Võ thời thắng được dễ dàng, cũng không giống đối chiến Thạch Lặc thời ứng phó gian nan.

Triệu Hàm Chương rất thích loại cảm giác này, càng đánh càng hưng phấn, xuất chiêu cũng càng nhanh, Lưu Cảnh rất nhanh từ công chuyển vì thủ, không thể không trước xuất chiêu ngăn được nàng thế công.

Không chỉ tấn quân bên này nhìn ra Triệu Hàm Chương chiếm thượng phong, Hung Nô quân bên đó cũng nhìn ra, do đó Lưu Cảnh phó tướng lên phía trước hai bước, chuẩn bị tùy thời đi đem Lưu Cảnh cứu trở về.

Cuối cùng, Triệu Hàm Chương tay trung kiếm tốc độ nhanh nhất chọn, Lưu Cảnh cổ tay kiến huyết, tay trung đao rơi xuống đất, nàng nhất kiếm đâm đi, Lưu Cảnh tung người xuống ngựa tránh thoát. . .

Hắn rơi xuống mã, phó tướng lập tức mang nhân xông lên muốn cứu người trở về.

Chương thái thú chờ chính là này khoảnh khắc, lập tức lệnh nhân nổi trống khởi xướng tiến công.

Lúc này tấn quân sĩ khí đại thịnh, tiếng trống vừa vang, trung quân lập tức nhảy vào chiến trường.

Hung Nô quân nhất xem, lập tức cũng oa kêu gào vọt tới trước đi.

Thu Võ cùng Quý Bình dẫn đầu xung ra, xung Triệu Hàm Chương liền chạy vội mà đi.

Mà Triệu Hàm Chương lúc này trong mắt chỉ có Lưu Cảnh, hắn rơi xuống mã nàng liền thừa thắng xông lên, nhất đá mã bụng xông lên phía trước muốn cắt hắn đầu, Lưu Cảnh ở trên mặt đất linh hoạt lăn một vòng, chân vừa đạp liền từ bên cạnh hắn mã dưới bụng lướt qua, mới nhất quá bên cạnh tốc độ nhanh bắt lấy mã cổ, xoay người liền muốn lên ngựa. . .

Triệu Hàm Chương hồi thân liền đâm tới, Lưu Cảnh không lên được mã, chỉ có thể lần nữa rơi xuống.

Mà lúc này, Lưu Cảnh phó tướng cũng giết đến, trực tiếp xung Triệu Hàm Chương chém tới, Triệu Hàm Chương dứt khoát đâm kia mã nhất kiếm.

Mã nhi kinh hãi, tê kêu một tiếng, dùng sức ném bỏ quải ở giữa không trung Lưu Cảnh, vung ra chân liền chạy loạn lên.

Triệu Hàm Chương hồi thân ngăn được Lưu Cảnh phó tướng đao, chẳng qua khoảnh khắc nàng liền bị nhân bao bọc vây quanh.

Triệu Hàm Chương nhất kiếm giết nhất nhân, phá vỡ vòng vây liền chạy ra ngoài, mà lúc này, Thu Võ cùng Quý Bình cũng mang nhân vọt lên, nghênh tiếp Lưu Cảnh phó tướng. . .

Đại quân đụng nhau, song phương chốc lát giết thành một đoàn.

Triệu Hàm Chương chạy ra vòng vây sau liền ngước mắt xem đi, rất nhanh liền tìm đến hỗn đến Hung Nô trong quân Lưu Cảnh.

Hắn tiếp nhận một thành viên tiểu binh mã, xoay mình lên ngựa sau liền vung cánh tay hô lên, ủng hộ sĩ khí.

Triệu Hàm Chương đem kiếm cắm trở về, đem lập tức quải cung tên lấy xuống, ngắm trúng hắn, đem cung kéo đầy sau bắn ra. . .

Lưu Cảnh đang chỉ huy nhân xung phong, trong lòng căng thẳng, vừa quay đầu liền trực diện nhất mũi tên, hắn phản ứng cấp tốc nghiêng đầu một chút, mũi tên sát gương mặt hắn bắn xuyên qua, thẳng trung phía sau hắn một cái hộ vệ.

Lưu Cảnh cùng Triệu Hàm Chương cách hỗn loạn chiến trường đối diện thượng, này khoảnh khắc, trong lòng hắn có chút phát lạnh, ý thức được này nhân quyết không thể lưu, nàng sống, đối bọn hắn Hung Nô chính là một cái đại địch.

Do đó Lưu Cảnh lấy quá một cây đao, lần nữa triều Triệu Hàm Chương đánh tới.

Triệu Hàm Chương cũng xung hắn giết đi, bất quá bọn hắn bên trong cách nhau khá xa, trung gian chính đang chém giết lẫn nhau, bọn hắn liền cũng một đường giết đi qua.

Thu Võ thời khắc nhớ được muốn bảo vệ tốt nữ lang, đãi giết Lưu Cảnh phó tướng liền đánh ngựa hồi đầu tìm Triệu Hàm Chương, gặp nàng chính một đường giết, một đường hướng quân địch chỗ sâu đi, vội vàng nhìn thấy: “Nữ lang, chớ muốn một mình thâm nhập a.”

Triệu Hàm Chương hoàn hồn, này mới phát hiện nàng chậm rãi giết đến phía trước nhất.

Xem đến liền cách nhau không xa Lưu Cảnh, hai người ánh mắt đối thượng, chốc lát cảm thấy, quản hắn đâu, trước giết hắn lại nói.

Lưu Cảnh đem Triệu Hàm Chương coi là đại địch, mơ tưởng trừ bỏ xong mới thoải mái, mà Triệu Hàm Chương cũng tưởng giết hắn, này nhân tại lịch sử ghi lại trung ra danh tàn bạo, có thể làm ra đem vạn nhân đẩy vào Hoàng Hà chết đuối sự.

Lúc này đã có cơ hội giết hắn, vì sao còn muốn lưu?

Triệu Hàm Chương cùng Lưu Cảnh ánh mắt khẽ đụng, liền biết song phương đều nghĩ lấy đối phương đầu người, do đó đạt tới nhận thức chung, vứt bỏ bên cạnh nhân thẳng hướng đối phương mà đi.

Chương 165: Một mũi tên bắn trúng

Triệu Câu cùng Cấp Uyên bên cánh phải lược trận, xem không đến Triệu Hàm Chương, tự nhiên cũng không biết nàng đã giết điên, hoàn toàn trầm mê ở truy sát Lưu Cảnh bên trong, gặp trung quân xung phong, mà sĩ khí không yếu, Cấp Uyên nhân tiện nói: “Có thể đánh, chúng ta yên lặng chờ đợi.”

Thái tham tướng cũng tại chờ, chờ đến tiếng trống tiến hành đến thứ hai đoạn thời, Cù Dương thành cửa mở ra, từ bên trong giết ra nhất đội binh lính tới.

Hắn nhất gặp, thần kinh run lên, liền muốn hạ lệnh xung, Cấp Uyên ngăn cản hắn, “Thái tham tướng, lại chờ một chút, chờ Hung Nô quân hướng hai bên triệt chúng ta lại thượng, hiện tại vẫn là trình vây kín xu thế liền hảo.”

“Chúng ta sĩ khí tăng vọt, đã đánh từ hai mặt, lại chờ đợi chúng ta liên canh đều hợp không lên, lúc này vây kín không càng hảo?”

Cấp Uyên kiên trì, “Chờ bọn hắn tản xuất tới một chút lại đánh, một lát muốn là giết được quá ngoan, còn muốn buông ra nhất cái miệng nhường bọn hắn chạy trốn, như vậy bọn hắn mới sẽ không quá đáng liều mạng.”

Thái tham tướng không nghĩ nghe hắn, làm sao Triệu gia binh mã chỉ nghe Cấp Uyên cùng Triệu Câu, bọn hắn hai cái không hạ lệnh, ba ngàn binh mã liền thành thật đãi không động.

Thái tham tướng không cảm thấy trên tay mình hai ngàn người liền có thể ngăn được muốn phá vây Hung Nô quân, bởi vậy sắc mặt tái xanh ngoài ra, vẫn là chỉ có thể trước thành thật đãi, chẳng qua hắn vẫn là biểu đạt chính mình phẫn nộ, “Triệu Tam Nương trước khi đi hạ quá mệnh lệnh, cho các ngươi đều nghe ta, kết quả các ngươi lại lâm trận không nghe lệnh, đãi việc này tất, ta nhất định muốn cùng chương thái thú cáo các ngươi.”

Cấp Uyên mỉm cười đáp: “Thái tham tướng xin cứ tự nhiên.”

Triệu Câu thì là bĩu môi, chương thái thú lại không quản được trên đầu bọn họ tới, cùng hắn cáo trạng có cái gì dùng? Có bản lĩnh cùng bọn hắn nữ lang cáo trạng.

Cù Dương trong thành thủ quân giết ra, luôn luôn lại ổn lại ngoan Hung Nô quân cuối cùng nhát gan, vội vàng đi tìm bọn họ tướng quân.

Sau đó phát hiện bọn hắn tướng quân chính cùng đối diện tấn quân cái đó tiểu nương tử đánh được cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn quên mất chỉ huy binh mã.

Lưu Cảnh chẳng hề là không nghĩ thoát thân, hắn là lão tướng, tự nhiên nhận thấy được thế cục hiện tại không hay, nhưng Triệu Hàm Chương cắn được quá khẩn, hắn không chỉ không thể thoát thân, liên phân thần đều khó mà làm đến.

Một khi phân thần, bản liền ẩn chiếm được lợi thế Triệu Hàm Chương có thể lập tức đánh chết hắn.

Cùng hắn không giống nhau, Triệu Hàm Chương hôm nay không phải chỉ huy, nàng liền chỉ quản mang Thu Võ làm tiểu binh xung phong liều chết, nghe tiếng trống vững chắc cắn chặt Lưu Cảnh liền đi.

“Tướng quân, chúng ta bị vòng vây, muốn rút lui!”

Lưu Cảnh: ! ! !

Ngươi nãi nãi, hội gọi ngươi ngược lại đi lên giúp đỡ a, cách mười mấy nhân xung hắn gọi có cái gì dùng, không nhân thay hắn ngăn được Triệu Hàm Chương, hắn thế nào triệt?

Đối phương cuối cùng phát hiện Lưu Cảnh khó xử, mang nhân giết mở tấn quân sĩ binh, mơ tưởng chen lên đến ngăn trở Triệu Hàm Chương.

Nhưng Thu Võ rất nhanh cũng giết rơi chung quanh Hung Nô quân tới nghênh tiếp, “Ngươi đối thủ là ta!”

Triệu Hàm Chương nhất kiếm giết chết tới đây chắn nàng Hung Nô binh, cưỡi ngựa đuổi đến chính muốn chạy Lưu Cảnh, Lưu Cảnh nghe đến tiếng xé gió, chỉ có thể hồi thân giơ đao ngăn được, này khoảnh khắc, hắn cuối cùng nhẫn không được mắng lên tiếng tới, “Ngươi nãi nãi cần phải giết ta là không phải? Có bản lĩnh tới truy ta a.”

Nói thôi ngoan ngoan nhất đẩy, dùng đao đem kiếm ngăn cách sau rống lớn nói: “Hướng hai bên rút lui, phá vây mà ra. . .”

Nói thôi, hắn dẫn đầu hướng một bên xông lên, Triệu Hàm Chương mang nhân liền đuổi theo. . .

Cuối cùng Triệu Hàm Chương cùng Triệu Câu ở trong loạn quân gặp nhau.

Cấp Uyên tại Hung Nô quân từ bên kia xung ra thời mới đồng ý vòng vây đi lên, do đó, vừa ném đi tấn trong quân lộ một đoạn ngắn Hung Nô quân liền gặp gỡ bọn hắn.

Cấp Uyên biết ai binh tất thắng đạo lý, cho nên không muốn đem Hung Nô quân bức được quá ngoan, xem bọn hắn đánh được tâm huyết lên, đã muốn bắt đầu không muốn mệnh, do đó nhường nhân lưu mở một lỗ hổng nhường bọn hắn chạy.

Chỉ muốn có này một lỗ hổng hy vọng tại, bọn hắn liền hội tiếc mệnh, liền sẽ không rất liều mạng.

Lưu Cảnh đầu tiên phát hiện cái đó chỗ hỏng, mang nhân liền xung phong liều chết đi qua.

Triệu Hàm Chương ở phía sau truy, cũng xem đến cái đó chỗ hỏng, lập tức la lớn: “Cấp tiên sinh, che lại cái miệng, lưu lại Lưu Cảnh.”

Lưu Cảnh đã mang nhân trước nàng một bước xông ra.

Triệu Hàm Chương đánh ngựa liền truy.

Cấp Uyên không nghĩ tới nữ lang giết người có thể truy đến chỗ này, vội vàng kêu: “Nữ lang, giặc cùng đường chớ đuổi a.”

Triệu Hàm Chương đuổi theo ra đi, xem mang mấy cưỡi chạy vội mà đi Lưu Cảnh, đem kiếm cắm trở về, đem cung tên lấy ở trên tay, một bên cưỡi ngựa đuổi theo, một bên kéo ra cung, nàng ánh mắt trầm xuống, tâm đều tĩnh lặng lại, trong mắt chỉ nhìn được đến phía trước chạy vội mà chạy Lưu Cảnh, liên bên tai tiếng gió đều tĩnh lặng lại.

Triệu Hàm Chương tay buông lỏng, mũi tên như giống như sao băng cấp xạ mà ra, thổi phù một tiếng từ hắn hậu tâm sáp nhập, Lưu Cảnh ngồi trên lưng ngựa lắc lắc, không ngã xuống ngựa, mà là tiếp tục đánh ngựa mà đi.

Bọn hộ vệ cực kỳ hoảng sợ, kêu nói: “Tướng quân!”

Triệu Hàm Chương xem bọn hắn chạy xa, truy cũng truy chẳng được, liền lặc dừng ngựa, vô hạn thương tiếc nhìn bọn họ đi xa, “Cũng không biết hắn có thể hay không chết.”

Cấp Uyên đuổi theo, có chút thở, “Nữ lang, giặc cùng đường chớ đuổi a.”

“Ta biết, này không liền dừng sao?”

Cấp Uyên cũng xem hướng phương xa, vừa quay đầu xem đến phá vây ra Hung Nô quân giật nảy mình, “Nữ lang, chúng ta trước tránh đến một chỗ. . .”

Triệu Hàm Chương đã đem cung lần nữa treo lên, rút kiếm liền xung phong liều chết đi lên, “Thu Võ, bảo hộ cấp tiên sinh lùi qua một bên. . .”

Cấp Uyên: . . .

Hắn nhịn không được, quay đầu hỏi Thu Võ, “Nữ lang là không phải quá yêu đánh trận một ít, này kiến huyết giết người sự không nên sợ hãi sao?”

Thu Võ rất tự hào nói: “Há có thể đem nữ lang cùng bình thường nữ tử đánh đồng nhìn tới?”

Triệu Hàm Chương một đường giết hồi chiến trường, la lớn: “Lưu Cảnh đã chết, các ngươi còn không đầu hàng sao?”

Quản hắn chết hay chưa, trước tan rã Hung Nô quân sĩ khí lại nói.

Quả nhiên, này lời nói vừa truyền ra, tấn quân liền bắt đầu lớn tiếng đánh trống reo hò lên, khắp nơi đều tại đi theo gọi, Lưu Cảnh chết. . .

Còn tại nỗ lực phá vây Hung Nô quân không nghĩ tin tưởng, nhưng nhất tới kêu gọi là vừa mới có thể đánh bại tướng quân Triệu Hàm Chương;

Nhị tới bọn hắn thừa dịp giết địch khe hở nhìn xung quanh, không phát hiện bọn hắn tướng quân, nói là phá vây đi ra ngoài, cờ hiệu còn tại, nhưng. . . Tâm hoảng hoảng.

Do đó, Hung Nô quân tan tác, tại đánh từ hai mặt cùng tả hữu vòng vây hạ, bọn hắn chỉ phá vây ra chừng trăm nhân, thừa lại, không phải bị giết liền là bị bắt làm tù binh.

Cù Dương huyện kiều tham tướng cả người đầy vết máu đi lên gặp chương thái thú, “Chương thái thú, sứ quân xin mời.”

Hắn xem hướng còn lại nhân chờ, ánh mắt từ trên thân bọn họ quét quá, cuối cùng xa xa xem hướng nơi xa Triệu Hàm Chương, “Vị kia tiểu tướng là ai gia? Sứ quân cũng muốn gặp.”

Chương thái thú quay đầu đi xem, trầm mặc một chút sau nói: “Đó là Tây Bình Triệu thị tam nương.”

Kiều tham tướng hơi hơi trừng mắt, “Nữ lang?”

Chương thái thú vuốt cằm, “Không sai.”

Chính nói chuyện, Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa tới đây, trên người nàng cũng lây dính không thiếu vết máu, đều là người khác.

Nàng xung chương thái thú ôm quyền hỏi: “Thế bá còn hảo đi?”

Chương thái thú lộ ra tươi cười, “Ta cũng chưa bị thương, ngược lại thế chất luôn luôn xung phong liều chết ở phía trước, khả có bị thương?”

“Không có, ” Triệu Hàm Chương cười nói: “Hạng giá áo túi cơm còn không đả thương được tam nương.”

Chương thái thú liền cảm thán nói: “Không nghĩ tới tam nương lại có này võ nghệ.”

Chương 166: Hà thứ sử

Là hắn coi thường nàng, chương thái thú liếc kiều tham tướng nhất mắt, lần nữa nhẫn không được thở dài, vốn cho rằng một trận sẽ vô cùng gian nan, hắn đã làm tốt, cuối cùng thật sự chống đỡ không được liền xung phong liều chết vào Cù Dương thành trung chuẩn bị, không nghĩ tới, Triệu Hàm Chương không chỉ có thể ủng hộ sĩ khí, còn có thể cắn chặt Lưu Cảnh không phóng, nhường đối phương không có tại trận này chiến sự trung phát huy tác dụng.

Đối, chương thái thú nghĩ đến, liền vội vàng hỏi: “Tam nương, vừa mới trong quân hô to nói Lưu Cảnh chết, không biết là thật hay giả.”

Kiều tham tướng cũng chính nghĩ hỏi cái này sự, vội vàng xem hướng Triệu Hàm Chương.

Triệu Hàm Chương nói: “Không biết thực hư, ta một mũi tên bắn trúng hắn hậu tâm, nhưng nhân bị kỳ hộ vệ cứu đi, không xem đến thi thể, cũng không thể xác định liền chết.”

“Bắn trúng hậu tâm, hơn phân nửa là chết, ” bên cạnh nhất nhân chúc mừng chương thái thú cùng Triệu Hàm Chương, “Này là phủ quân cùng triệu nữ lang chi công a.”

Kiều tham tướng nghiêng người nói: “Chương thái thú, triệu nữ lang, thỉnh đi, sứ quân xin mời.”

Do đó đoàn người đi theo kiều tham tướng vào thành, đại quân thì lưu ở ngoài thành.

Thu Võ cùng Quý Bình chẳng biết lúc nào lại chạy tới, bọn hắn tả hữu nhìn một chút, gặp đại quân bị lưu ở bên ngoài, những kia tham tướng quận thủ người hầu cũng phần lớn lưu ở ngoài thành, do đó cũng đem thủ hạ của mình lưu lại, liền bọn hắn hai cái đi theo Triệu Hàm Chương vào thành.

Kiều tham tướng nhìn bọn họ một cái, Triệu Hàm Chương không để ý nói: “Là ta hai cái hộ vệ, gia trung đại nhân không yên tâm, mệnh bọn hắn tùy thời đi theo, nếu như quân bất tiện bọn hắn vào trong, ta nhường bọn hắn lưu ở bên ngoài.”

Đừng nói thứ sử sẽ không bất tiện, chính là thật bất tiện, kiều tham tướng cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy nói a.

Đều là tấn quân, nếu là bất tiện, kia thứ sử là muốn làm cái gì?

Chương thái thú bọn hắn còn dám vào thành sao?

Bọn hắn tối thiểu còn thừa lại hai vạn nhân, này hai vạn nhân muốn là đánh trống reo hò lên. . .

Kiều tham tướng dồn ra nụ cười nói: “Đã là triệu nữ lang cận vệ, kia liền cùng một chỗ tới đi.”

Đấu đem thời, hắn liền ở trên cổng thành xem, thứ sử cũng tại, bọn hắn đều xem đến Triệu Hàm Chương võ nghệ cùng năng lực, khả không cảm thấy bên cạnh nàng tùy thời yêu cầu hộ vệ.

Cù Dương huyện không nhỏ, xem cùng thượng thái huyện không kém nhiều, nhưng lúc này lại rất tiêu điều, trên đường cơ hồ không có nhân, mỗi nhà cửa sổ khép kín, cự ly cửa thành gần một ít trong phòng thậm chí đều không có nhân.

Kiều tham tướng gặp Triệu Hàm Chương xem lộ hai bên tồi tàn nhà, nhân tiện nói: “Hung Nô quân công thành thời ném vào đá đem phòng ốc đập hư, triệu nữ lang là lần đầu tiên gặp sao?”

“Không phải, ” Triệu Hàm Chương nói: “Tây Bình huyện bị công phá thời cũng như thế, thậm chí so này còn muốn rách nát.”

Kiều tham tướng kinh ngạc, “Tây Bình huyện bị công phá?”

Triệu Hàm Chương cười nhạt nói: “Là, hảo tại loạn quân đã bị đuổi đi, bây giờ đang thi công cửa thành cùng tường thành.”

Tuy rằng Cù Dương bị vây, nhưng tin tức là luôn luôn có thể truyền lại, triều đình công văn cũng có thể đưa vào đi, bằng không hà thứ sử cũng không thể đang bị nhốt dưới tình huống lại là hạ lệnh nhường các huyện tăng tước thuế má, lại là nhường các quận huyện phái binh tới viện, nàng không tin kiều tham tướng hội không biết.

Kiều tham tướng còn thật biết, nhưng thứ sử nhường hắn không biết, kia hắn liền chỉ có thể giả trang chính mình không biết.

Hà thứ sử tại trong huyện nha chờ bọn hắn.

Bọn hắn đến thời, hà thứ sử chính ngồi ở trên giường ăn vật, nhìn đến bọn họ tới, lập tức kéo giày liền tới nghênh tiếp, đem nhân nghênh đón vào cửa sau nói: “Chư vị đều là đại công thần, vốn nên ta thân đến nghênh đón mới đối, chỉ là ta bệnh cũ phạm vào, nhất quá cơm điểm còn chưa ăn vật liền đầu hoa mắt choáng, không có cách nào, liền chỉ có thể trước hồi phủ dùng cơm.”

Hà thứ sử thỉnh chúng nhân ngồi xuống, nhường nhân thượng thức ăn, “Đại gia anh dũng giết địch, lúc này nên cũng đói, trước dùng cơm, đãi dùng quá cơm chúng ta lại nói chuyện.”

Chương thái thú khuôn mặt khổ sở nói: “Sứ quân, ta đợi thân thượng dơ bẩn, quá mức không sạch, không hảo tại sứ quân trước mặt thất lễ.”

Hà thứ sử cười nói: “Trên chiến trường nào có nhiều như vậy chú trọng? Ngươi xem trên thân ta không cũng có vết máu sao? Trước dùng cơm, trên đời này không có so ăn cơm còn trọng yếu sự.”

Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận gật đầu.

Hà thứ sử xem thấy nàng, trên mặt tươi cười càng thâm, phóng nhẹ thanh âm hỏi, “Này một thành viên tiểu tướng xưng hô như thế nào? Vừa ta ở trên cổng thành gặp ngươi anh dũng đối địch, hơn là hướng về a.”

Triệu Hàm Chương đi vái lễ nói: “Tại hạ Tây Bình Triệu Hàm Chương, bái kiến sứ quân.”

“Tây Bình? Kia ngươi là Triệu thị con cháu, không biết phụ tổ là gì nhân a?”

Hà thứ sử năm nay vừa thăng chức Dự Châu thứ sử, trước đó hắn là Nhữ Nam quận thái thú, làm có mười năm, đối Triệu thị lại quen thuộc chẳng qua.

Quen thuộc đến Triệu Hàm Chương khả năng đều không hắn quen thuộc, hắn trên dưới đánh giá quá Triệu Hàm Chương, thật sự từ trong ký ức tìm không ra cái này nhân tới, chẳng qua, có chút điểm quen mắt.

Đang suy nghĩ, liền nghe đến nàng nói: “Gia tổ tục danh kiệu.”

Hà thứ sử khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nghiêng đầu xem nàng, “Triệu kiệu Triệu Trường Dư là ngươi tổ phụ?”

Triệu Hàm Chương cung kính đáp: “Là.”

Không nghe nói Triệu Trường Dư ở bên ngoài có con riêng sinh con trai, hoặc là con trai ở bên ngoài có con riêng a.

Hắn trên dưới đánh giá một chút Triệu Hàm Chương, nửa vang mới yếu ớt nói: “Ngươi là cô nương gia nha.”

Triệu Hàm Chương cười phải là.

Hà thứ sử nghĩ đến chính mình gần đây nghe đến tin tức, không từ bật cười, “Hảo, hảo, hảo a, mày liễu không nhường mày râu, ta chờ hổ thẹn nha, tới, ngồi đến chỗ này, luận khởi tới, ngươi cũng nên kêu ta một tiếng tổ phụ.”

Triệu Hàm Chương đặc biệt biết điều lần nữa xưng hô, “Gì tổ phụ.”

Hà thứ sử liền vui sướng cười lên, liên thanh đáp: “Hảo hảo hảo, nhanh ngồi xuống, ngươi chém giết một trận, nhất định đói thôi, ta nhường nhân cấp ngươi nấu thịt heo ăn, tới nhân, nhanh thượng thức ăn!”

Hạ nhân vội vàng đi xuống kêu cơm, chỉ chốc lát liền có nhân đưa thức ăn đi lên.

Hà thứ sử tựa hồ rất thích Triệu Hàm Chương, không chỉ nhường nàng ngồi ở bên trái hạ thủ, chính đối đối diện chương thái thú, còn đem chính mình trên bàn lưỡng bàn thức ăn cấp nàng.

Đối với vãn bối cùng thuộc hạ tới nói, này là rất đại ưu ái cùng chấp nhận.

Mà Triệu Hàm Chương hiện tại không chỉ là vãn bối, cũng là hắn thuộc hạ, nàng vui vẻ tiếp nhận, chẳng qua tâm luôn luôn đề, chẳng hề từng để xuống.

Liền nàng hiểu biết tin tức tới xem, Triệu gia cùng hà thứ sử ở mặt ngoài tuy quan hệ không tệ, luôn luôn hữu hảo chung sống, nhưng hướng chỗ sâu đào liền biết, Triệu Trường Dư chính là hố quá này vị, hơn nữa có vẻ như còn hố được rất thảm.

Hà thứ sử cười tít mắt xem Triệu Hàm Chương ăn vật, trong lòng lại tại hừ hừ tự đắc ý, Triệu Trường Dư a Triệu Trường Dư, không nghĩ tới sao, có một ngày ngươi cháu gái ruột không chỉ hội kêu hắn gì tổ phụ, còn muốn tại hắn dưới tay làm việc.

Hà thứ sử tươi cười nhiễm thịnh, hỏi Triệu Hàm Chương, “Tây Bình huyện hiện tại là ai tại làm chủ? Ta nghe nói Huyện Thừa chức định Triệu Minh, kia vì sao huyện lệnh không?”

Vốn Huyện Thừa cùng chủ sổ sách nên từ hà thứ sử tới chỉ định, mà huyện lệnh mới là triều đình phong, không khéo là hà thứ sử đoạn thời gian đó bị khốn Cù Dương, sứt đầu mẻ trán, nơi nào hội đi bận tâm một cái tiểu huyện thành sự?

Triệu thị cũng thuận thế làm hắn không tồn tại, trực tiếp cùng Lạc Dương thỉnh phong.

Triệu Hàm Chương lấy không chuẩn hắn là muốn tính sổ sau đâu, vẫn là thật chỉ là hiểu rõ tình huống, thuận tiện cắm cá nhân đi qua, cho nên nàng dừng lại một chút.

Chẳng qua nàng rất nhanh nghĩ suốt, hắn muốn là thật phái cái huyện lệnh đi qua, nàng cũng có biện pháp làm Tây Bình huyện chủ, do đó thản nhiên nói: “Hiện tại Tây Bình huyện là hàm chương làm chủ.”

Lời này vừa nói ra, bao quát chương thái thú tại nội nhân đều lông mày nhảy một cái.

Nếu như là ngày hôm qua nàng như vậy nói, đại gia chỉ cho là câu chuyện cười, hoặc là Triệu thị che lấp chi kế, nhưng trải qua vừa mới kia một lần, không nhân lại coi thường nàng đi, đều tiềm thức tin nàng lời nói.

Hà thứ sử cũng tin, hắn trên dưới đánh giá Triệu Hàm Chương, gặp nàng liền ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, lưng thẳng tắp, mang cười nhạt, tự tin mà lại kiên định xem hắn.

Hà thứ sử giữa lúc hoảng hốt cảm thấy xem đến Triệu Trường Dư, tâm tình một chút liền không xinh đẹp lên.

 

Gửi bình luận

%d bloggers like this: