Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ

cb_574058211838f

Tác giả: Úc Vũ Trúc

Văn án:

Lê Bảo Lộ si ngốc ba năm, một khi tỉnh táo lại, gia cũng đã không gia, tổ phụ cùng phụ mẫu đều chết vào trong tai nạn trên biển.
Vì sinh tồn, tổ mẫu đem nàng đưa làm con dâu nuôi từ bé, nàng đều đã làm tốt mặt hướng hoàng thổ lưng ngước lên trời, thê thê thảm thảm xốn xang chuẩn bị tâm lý, khả đến nhân gia trong nhà nhưng là bị bưng ở trong lòng bàn tay thế nào làm?

Chương 1 – 402 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)