Năm bảy mươi, có chút ngọt

Tác giả: Thất Tinh Thảo

Văn án:

Hà Điềm Điềm luôn luôn lấy lòng cám ơn, đối đãi bên cạnh nhân. Nhân đến trung niên, lại phát hiện luôn luôn sinh hoạt trong tràn đầy lời nói dối trò bịp.

Trở về năm bảy mươi, Hà Điềm Điềm tại tiểu Ngân Xà giúp đỡ, bắt đầu tân nhân sinh.

Đổi một góc độ, nguyên lai chân tướng là như vậy!

Đời này, lại cũng không làm mắt mù, đem cừu nhân làm ân nhân.

Đời này, lại cũng không nên bỏ qua cô phụ thật tâm đối đãi thanh mai trúc mã, hảo hảo đãi hắn, tín nhiệm hắn, có một cái ấm áp gia.

Wattpad (Ch 1 – 183)

Bản file doc (Dropbox)