Trọng sinh kỷ sự

Tác giả: Ti tửu ngư

Văn án:

Sống lại một đời Hà An An vì chính mình quy hoạch nhân sinh đi hướng là:
Ngoan bảo bảo, học bá, hoa khôi của trường, bạch phú mỹ, phú thái thái, phú lão thái thái, phú bà bà (mẹ vợ nương)
Không nghĩ tới gặp được phúc hắc thanh mai trúc mã thời, bị sinh sinh bẻ thành:
Ngoan bảo bảo, học bá, hoa khôi của trường, cao phú soái thầm mến đối tượng, cao phú soái bạn gái, cao phú soái lão bà, phú nhị đại mẹ, phú thái thái.
Cao phú soái đại duỗi tay một cái, đầu ngón tay châm Hà An An trán: Bức cách lập tức đề thăng nhiều cái luận điệu, có hay không?
Hà An An: Ta không phục!
Cao phú soái âm u cười lạnh: Không phục?
Ném bỏ áo khoác ném trên giường: Bổn đại gia chuyên trị các loại không phục! !
Ôm Hà An An ném trên giường: Tiểu dạng, xem ngươi phục là không phục! !
Hà An An: . . . . . Oa ô! ! ~~~

Chương 1 – 133 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)