Trọng sinh mỹ lệ nhân sinh

Tác giả: Nhất khúc lăng ba

Văn án:

Trở về 80 niên đại, bình bình đạm đạm hạnh phúc, tám mươi niên đại phong thổ nhân tình. Là hồi ức là kỷ niệm là tốt đẹp.

Sống lại một lần Chu Đoan Đoan, không mang đặc dị công năng, không có mang bên mình không gian, toàn bằng biết trước tất cả, cũng muốn đem bạch được đời này quá được ổn thỏa vững chắc.

Đã từng ân ân oán oán, hơn nữa không vội, chờ lao tư lớn lên chậm rãi tính.

Chương 1 – 197 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)