Trọng sinh chi quốc dân nam thần

Trọng sinh chi quốc dân nam thần

namthan

Tác giả: Thủy Thiên Triệt

Văn án:

【 bản văn nữ giả nam trang, sống lại ngược cặn bã, toan sảng khoái vô cùng sủng văn + sảng khoái văn không ngược, song cường song sạch nhất đối nhất, hoan nghênh nhảy hố! 】

Kiếp trước Tư Hoàng bị chí thân khống chế hãm hại, quý vì liên quán ảnh đế, lại chết không có chỗ chôn.

Ngoài ý muốn sống lại, lại về khởi điểm, đạt được cổ quái truyền thừa. Tư Hoàng vuốt cằm nghĩ: Đây thực sự là cực hảo, này cuộc đời cần thiết có nợ trả nợ, có cừu báo cừu.

Lại nữa gần giải trí vương tọa, ngoài sáng nàng là nữ tính trong mắt thứ nhất nam thần; Nắm giữ hắc thế lực ngầm, trong bóng tối nàng là phía sau màn chủ đạo hết thảy bàn tay đen. Một câu định thị trường chứng khoán, nàng là thương nhân trong mắt thần bí tiểu thần tài;

Một quyền địch chúng tay, nàng là quân đội hán tử trong mắt tiểu bá vương. Ân… Càng là mỗ nhân trong mắt bảo bối cục cưng. Nhưng mà có một ngày, đương thời nhân biết hàng này là cái nữ nhân thời… Toàn dân sôi trào!

Đối mặt bầy dũng tới cuồng phong lãng điệp, mỗ nam cười lạnh một tiếng: Gia hộ lâu như vậy tức phụ nhi, ai dám giành?

“Báo cáo thủ trưởng, lý gia công tử yêu cầu tư thiếu cùng ăn cơm.”

“Niêm phong hắn gia tửu điếm.”

“Báo cáo thủ trưởng, tư thiếu cùng vương gia tiểu thái tử đánh lên.”

“Cùng quân y nói một tiếng, cho hắn ‘Đặc biệt chăm sóc’ bệnh nhân.”

“A? Chính là tư thiếu không có việc gì a.”

“Chính là ‘Chăm sóc’ vương gia.”

“…”

Chương 1 – Q2 Chương 77 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)